அமெரிக்காவில் நாடுகடந்த தமிழீழஅரசாங்கத்தின் தேர்தல் – மே 5ம் திகதி

நடக்கவிருக்கும் நான்காவது பாராளுமன்றத்தேர்தல் மூலம் 12 நாடுகளிலிருந்து 115 உறுப்பினர்கள் தெரிவுசெய்யப்பட இருக்கிறார்கள்- – அமெரிக்காவில் 10 உறுப்பினர்கள். NEW JERSEY, USA, April 6, 2024 /⁨EINPresswire.com⁩/ — முள்ளிவாய்கால் இனப்படுகொலைக்கு …

அமெரிக்காவில் நாடுகடந்த தமிழீழஅரசாங்கத்தின் தேர்தல் – மே 5ம் திகதி

நடக்கவிருக்கும் நான்காவது பாராளுமன்றத்தேர்தல் மூலம் 12 நாடுகளிலிருந்து 115 உறுப்பினர்கள் தெரிவுசெய்யப்பட இருக்கிறார்கள்- – அமெரிக்காவில் 10 உறுப்பினர்கள். NEW JERSEY, USA, April 6, 2024 /⁨EINPresswire.com⁩/ — முள்ளிவாய்கால் இனப்படுகொலைக்கு …